Omgevingsrecht

Wilt u ruimtelijk beleid veiligstellen in beleid? Ons team van ruimtelijke adviseurs en ontwerpers richt zich op het voortraject van een ruimtelijke ingreep. Daarbij wordt integraal en duurzaam gekeken naar (on)mogelijkheden van een project in relatie tot de leefomgeving. Wij maken het plan in juridische zin haalbaar zodat het voldoet aan de thans geldende wetten in het omgevingsrecht. Hierbij kunt aan de volgende diensten denken:

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Willy Hijmans.

T 06 - 44 41 54 46
@ w.hijmans@oostzee.nl