• Impressie bedrijventerrein Spoorallee
  • Impressie spoorzijde bedrijventerrein Spoorallee
  • Impressie voorterrein bedrijf Spoorallee
  • Impressie voorterrein bedrijf Spoorallee
  • Analyse bedrijventerrein Spoorallee
  • Beplanting bedrijventerrein Spoorallee
  • Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Spoorallee
  • Principe bedrijfsperceel
  • Stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Spoorallee

Spoorallee

De gemeente Overbetuwe maakt werk van transformatie van het zuidoostelijke deel van Elst. Als onderdeel van de transformatie van dit bedrijvengebied worden ook twee oude, grootschalige bedrijfskavels herontwikkeld. In samenwerking met Mourik worden deze gronden herontwikkeld tot een hoogwaardig bedrijventerrein vlakbij het nieuwe stationsgebied. OOSTZEE heeft een stedenbouwkundig plan opgesteld voor dit gebied. 

Bijzonder aan dit gebied is de ligging aan zowel het spoor als de nieuwe tangent van Elst. Deze Olymiasingel wordt gesitueerd in een parkachtige omgeving en nadrukkelijk vormgegeven in relatie met het omliggende stedelijke weefsel. Rijdend over deze zogenaamde ‘parkway’ krijgt de passant ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein een afwisselend beeld voorgeschoteld. De beeldbepalende rand van het bedrijventerrein biedt zowel bebouwingsfronten kort op de weg als doorzichten verder het terrein in.