• Ruimtelijk plan
  • Landschappelijke kader
  • Randvoorwaarden
  • Randvoorwaarden Solespyker
  • Typologie erven
  • Beeldkwaliteit
  • Bestemmingsplan

Landgoed Den Alerdinck II

Op het landgoed Den Alerdinck II in het buitengebied van Raalte wordt fors in groen geïnvesteerd. Agrarische gronden worden omgezet in natuur of op een natuurvriendelijke wijze beheerd. Als compensatie voor de waardedaling van de gronden, de dalende inkomsten en de stijgende beheerskosten worden nieuwe economische dragers toegevoegd aan het landgoed in de vorm van een vijftal woningen op een nieuw woonerf.

Het landgoedplan is derhalve een combinatie van een ‘Rood voor Groen’-regeling en een ‘Rood voor Rood’- regeling. De diverse ontwikkelingen die plaats zullen vinden zijn in samenhang met elkaar bekeken. Mede daarom is gelijktijdig met het bestemmingsplan een beeldkwaliteitplan opgesteld. Doel van het beeldkwaliteitplan is het bereiken van een samenhangend beeld van de bebouwing en de landschappelijke kenmerken van het landgoed, en van de gebouwen onderling. Er worden onder meer richtlijnen gegeven voor de situering van de gebouwen, de gewenste vorm, massa en architectuur van de gebouwen en het kleur- en materiaalgebruik.