• Concept
  • Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Aamsestraat
  • Doorsnede houtsingel
  • Aanzicht houtsingel bedrijventerrein Aamsestraat
  • organische typologie
  • typologie A
  • typologie B
  • bouwmassa's
  • kleurgebruik
  • Profiel parkeeroplossing voorterrein
  • Plantverband

Aamsepoort Noord

Voor de voormalige Intratuinlocatie in Elst heeft OOSTZEE, in samenwerking met Koper Maassen architecten, een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarbij hebben wij doelbewust gezocht naar een opzet en uitstraling die enerzijds past bij het historische karakter van de plek, maar anderzijds ook tegemoet komt aan de zichtbaarheid van deze locatie. Deze plek ligt namelijk niet alleen tegen een karaktervol buurtschapje aan, maar maakt ook onderdeel uit van een hoogwaardige entreezone van Elst. Om die reden is hier gekozen voor een klein, maar hoogwaardig bedrijventerrein dat zorgvuldig is ingebed in een passende landschappelijke structuur.

Uitgangspunten beeldkwaliteitsplan: