Bestemmingsplan buitengebied

In de gemeente Bronckhorst liggen enkele van de mooiste landschappen van Nederland. Voor dit gebied – de buitengebieden van voormalige gemeente Hengelo en Vorden – is door ons bureau in de zomer van 2013 een bestemmingsplan opgesteld. Het plan is inmiddels onherroepelijk. Het plan is bijzonder omdat dit plan het eerste plan buitengebied was waarin de doorwerking van de Reconstructiewet in de planologische regeling is verwerkt. Een andere belangrijke puzzel was het vertalen van de ruime functiewijzigingsregeling van de Regio Achterhoek voor vrijkomende agrarische gebouwen. Dit was het eerste bestemmingsplan waarin deze regeling werd opgenomen.

In 2015 zijn wij opnieuw aan de slag gegaan met het bestemmingsplan buitengebied. In dat jaar koos de gemeente er namelijk voor om alle bestemmingsplannen buitengebied te integreren tot één bestemmingsplan. Deze actualiseringslag hebben wij samen met de gemeente doorlopen, zodat procedures voor bestemmingsplannen meer gestroomlijnd raken. De gemeente Bronckhorst kan nu namelijk gaan werken met zogenaamde veegplannen, zodat kosten kunnen worden bespaard bij zowel initiatiefnemers als de gemeente.