• Bestemmingsplan buitengebied
  • Bestemmingsplan buitengebied
  • Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied

De hoofddoelstelling van dit bestemmingsplan is 'het realiseren van een leefbaar en economisch goed functionerend buitengebied dat recht doet aan en respect heeft voor de landschappelijke kwaliteiten en karakteristieke identiteit van het rivierengebied'. Dat betekent in de eerste plaats dat in het buitengebied voldoende ruimte moet worden geboden aan de verdere ontwikkeling van de landbouw en de nevenactiviteiten die de agrariërs ontplooien om hun bedrijven sterk en rendabel te houden. Verder wordt ruimte geboden aan de omschakeling van agrarische bedrijven naar nieuwe niet-agrarische bedrijven en activiteiten, waaronder activiteiten in de sfeer van de recreatie. Ook biedt het plan de nodige aandacht aan het landschapsontwikkelingsbeleid, het waterbeleid en de ruimtelijke behoeften en mogelijkheden van de burgers in het buitengebied voor wie het gebied in de eerste plaats een woonfunctie heeft.