• Plein
  • Verbeelding Bestemmingsplan
  • Verbeelding Bestemmingsplan
  • Feest op het plein

Dorpskern Lichtenvoorde

OOSTZEE heeft het pilotproject voor de herziening van het bestemmingsplan Dorpskern Lichtenvoorde ter hand genomen. Er wordt gebouwd aan uniformering en standaardisering van de bestemmingsplannen voor de gemeente Oost Gelre en de daarmee samenhangende processen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opstellen van een basis planologische regeling die in een Handboek Digitale Bestemmingsplannen zal worden vastgelegd. OOSTZEE levert hiermee een bijdrage aan een reeks van nieuwe bestemmingsplannen die volgens de laatste standaard digitaal uitwisselbaar en via internet raadpleegbaar zal zijn.