• Bestemmingsplan nationaal park De Hoge Veluwe
  • Edelherten De Hoge Veluwe
  • Delense veld De Hoge Veluwe
  • Heide De Hoge Veluwe
  • Restaurant De Koperen Kop

Nationaal park “de Hoge Veluwe”

Volgens het Nationaal Park “De Hoge Veluwe” heeft de organisatie verschillende doelen. Deze bevinden zich zowel op het gebied van natuur en landschap als op het gebeid van cultuur en recreatie. Volgens de visie van het park is een integrale aanpak van de verschillende onderdelen noodzakelijk zodat de functies die geld opleveren, de andere functies kunnen bekostigen. Deze visie was nog niet vertaald naar het bestemmingsplan van het park. Om die reden is OOSTZEE ontwerp & omgeving gevraagd om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Ook de realisatie van een nieuw centrumgebied speelt hierbij een belangrijke rol.

De visie van NP De Hoge Veluwe heeft een vertaling gekregen in een nieuwe bestemming met een ontwikkelings- en een beheerscomponent. De belangrijkste ingreep is de sloop van het huidige restaurant De Koperen Kop. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen en renovatie en uitbreiding is duurder dan nieuwbouw. Mede als gevolg van de vele aanpassingen in de loop der tijd heeft het gebouw geen bijzondere architectonische of historische waarde. Ongeveer op de oude plek keert een 2-laags gebouw (3-laags inclusief kelder) terug, dat niet alleen aan het nieuwe parkrestaurant maar ook aan een viertal andere functies plek biedt. Het nieuwe gebouw bevat tevens een informatiebalie, parkwinkel, ontvangstruimten voor grote groepen en toiletvoorzieningen.