• Inrichtingsplan Boerenerf De Zonnekamp
  • Ruimtelijke verkenning 1905
  • Ruimtelijke verkenning 2016
  • Kwaliteitskader
  • Beplantingsplan
  • Vogelvlucht
  • Aanzicht Elster Grindweg

Boerenerf De Zonnekamp

Ten zuiden van het dorp Driel ligt de voormalige boerderij “De Zonnekamp”. Een vervallen boerderij met opstallen in het open kommenlandschap. De initiatiefnemer heeft als voornemen de bedrijfsgebouwen te slopen en twee vrijstaande woningen terug te bouwen.

In samenspraak met de gemeente is er gekozen voor een compacte opstelling; een boerenerf met hoofdgebouw (een boerderijwoning) en een bijgebouw (schuurwoning) gericht op de Elster Grindweg.

Het voorerf is informeel ingericht met aan de voorzijde een lage knip- en scheerheg en hoge knip- en scheerheggen daar waar privacy gewenst is Een enkele solitaire boom en ten noorden van het hoofgebouw langs de oprit een laantje met hoogstamperen completeren het voorerf.

Op de kavels zijn verschillende bomen toegepast. Ze staan los verspreid en ogenschijnlijk willekeurig, dat is ook de bedoeling, maar er zitten wel degelijk gedachtes achter. Aan de voorzijde staan twee bomen om het bouwvolume visueel wat te breken vanaf de weg en om andersom vanaf de woning wat afstand te scheppen tot de weg. Op het gemeenschappelijke erf staat een markante solitaire boom als accent. Nabij de terrassen, staat telkens een boom die eventueel voor beschutting zorgt, en voor een geborgen plek op het terras. Verder staan er bomen op de tuingrens die diepte geven aan de tuin. Het betreft allemaal inheemse soorten die, zeker omdat ze solitair staan, uit kunnen groeien tot monumentale en karakteristieke bomen.

Aan de zuidzijde van het perceel wordt een landschappelijke heg met streekeigen beplanting gerealiseerd. Hierdoor blijft er voldoende privacy ten opzichte van de naastgelegen woonkavel. Het landschap aan de oostzijde wordt bewust open gelaten en sluit aan op het open en weidse kommenlandschap. Achterop het perceel wordt de bestaande watergang verder begeleid met het doorzetten van enkele knotwilgen. In de weide wordt een paddenpoel gerealiseerd.