• Bestemmingsplan erf
  • Landschappelijke inrichting erf
  • Knoevenoord
  • Landschapsanalyse Knoevenoordstraat
  • Boerderij Knoevenoordstraat

Erftransformatie Knoevenoordstraat

De eigenaar van het perceel Knoevenoordstraat 62 te Brummen heeft het voornemen alle voormalige agrarische bebouwing te slopen en te vervangen door een nieuwbouwwoning. Op een kleiner deel van het agrarische bouwperceel wordt de nieuwbouw gesitueerd. Het hoofdgebouw doet denken aan een notariswoning. Statig, stijlvol, karakteristiek en met de nodige detailleringen. Het hoofdgebouw is met een tussenlid verbonden met de berging.

De nieuwbouw en de inrichting van het erf krijgen een uitstraling die passend is in de karakteristiek van de omgeving. De materialen en detailleringen zijn traditioneel. Dat betekent veel metselwerkdetails, ramen met roeden en luiken en een pannendak met een lage goot.