• De Woerd in ruime context
  • Verweving tussen de Woerd en het stadspark
  • Stedenbouwkundig plan De Woerd
  • Profiel A
  • Profiel B
  • Beeldkwaliteit voor welstandsvrije wijk De Woerd

De Woerd

De gemeente Oost Gelre heeft OOSTZEE ontwerp & omgeving gevraagd om een studie te verrichten naar de herontwikkelingsmogelijkheden van uitbreidingswijk De Woerd in Groenlo. Aanleiding voor deze vraag was op de eerste plaats de tegenvallende verkoop van de kavels. Op de tweede plaats spelen ook gewijzigde inzichten een rol. De huidige markt dwingt de gemeente ertoe om grondaankopen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de wijk af te stellen.

OOSTZEE is de studie begonnen met een beschouwing van De Woerd in ruime context. Door eerst de positie van de wijk in de omgeving te duiden, kunnen ingrepen worden gevonden die gezamenlijk een strategische betekenis hebben. De voorgestelde verbeterpunten spelen in de ligging van de uitbreidingswijk aan het stadspark , waar te weinig mee is gedaan Met een gelijkmatigere overgang kan ‘wonen in een Vinex-wijk’ worden veranderd naar ‘Wonen in het park’. Daarnaast zijn er verschillende uitloopmogelijkheden voorgesteld vanuit de wijk naar het stadspark.

Daarnaast is gesteld dat de informele sfeer van het park meer de wijk in getrokken zou moeten worden. Door te kiezen voor een meer golvend wegbeloop, een bescheiden profiel en veel lage hagen kan de wijk een karakter krijgen dat aansluit op de sfeer van het park. Tenslotte is ook iets voor het stadspark gedaan. De bomen die in De Woerd momenteel niet op de juiste plek staan, kunnen een nieuwe plek krijgen in het stadspark. Op deze manier worden 2 vliegen in 1 klap geslagen.