Eschrand

Plan Eschrand kan gezien worden als een uitvloeisel van Ontwikkelingsvisie Vragender. Deze inbreidingslocatie kwam gedurende het proces van de visie onder de radar. OOSTZEE ontwerp & omgeving heeft voor deze locatie zowel een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan als bestemmingsplan gemaakt. Bijzondere aandacht is hierbij uitgegaan naar de woonwensen van de toekomstige bewoners. Dit plan zal volledig worden gebouwd door particuliere initiatiefnemers en is om die reden in samenspraak met hen ontwikkeld.

De opzet van het plan is gebaseerd op een denkbeeldige as tussen de entree van het plan en de Vragender es. Door deze as open te houden en het landschap als het ware naar binnen te vouwen is een zo direct mogelijk contact tussen het plan en het buitengebied gerealiseerd. Dit gegeven is verder verstrekt door de nieuwe inrichting van de zuidelijke rand van Vragender en het groene middengebied van dit plan. De inrichting van beide zones wordt op elkaar afgestemd, zodat er sprake is van een vloeiende overgang.