• sterke eigenschappen esdorp
  • zwakke eigenschappen esdorp
  • ontwikkelingsvisie Vragender
  • Randen en silhouet van een Esdorp
  • Inrichtingsplan: het streven naar een groene en afwisselende zuidrand van Vragender
  • Profielen: het streven naar een groene en afwisselende zuidrand van Vragender
  • Bodem en hoogteverschillen rondom Vragender

Ontwikkelingsvisie en Landschapsplan

In opdracht van de gemeente Oost Gelre heeft de OOSTZEE ontwerp & omgeving een integrale ontwikkelingsvisie opgesteld voor Vragender. Dit kleine kerkdorpje in de Achterhoek heeft al een aantal jaren geen nieuwbouwmogelijkheden en kan hierdoor niet voorzien in de huisvesting van haar eigen bevolking. Deze visie schetst de bouwmogelijkheden in en rond het dorp in harmonie met het karakteristieke landschap.

Als basis van de visie is in eerste instantie een zorgvuldige analyse van het nederzettingspatroon en de landschapsstructuren vervaardigd. De relatie tussen het dorp, de waardevolle es en de omliggende krans aan erven speelt hierbij een belangrijke rol. Vervolgens is een strategische aanpak voor woningbouwontwikkeling geformuleerd. Er worden geschikte locaties aangewezen en de dorpse beeldtaal van Vragender wordt gedefinieerd. Als tegenhanger van deze ‘rode’ visie is ook een ‘groen’ plan gemaakt. Dit plan is gebaseerd op de eigen ingrediënten van deze streek. Zowel karakteristieke beplantingswijzen als typerende plekken en routes van het kampen- en hoevenlandschap komen terug in dit plan. Het landschapsplan bestaat uit een aantal directe ingrepen in het landschap rond Vragender, maar bevat ook instrumenten voor een lange-termijn strategie.