Melkweg

In opdracht van de gemeente de Bilt heeft OOSTZEE ontwerp & omgeving een ontwikkelingsplan voor de Melkweg en omgeving gemaakt. Dit ontwikkelingsplan kent een ruimtelijke en een programmatische component. De ruimtelijke component wordt bepaald door de stedenbouwkundige setting van de locatie in het stedelijk weefsel van Bilthoven; op een scharnierpunt van wijken en richtingen. De te handhaven bebouwing is eveneens van invloed op de ruimtelijke mogelijkheden. Verder spelen de ontsluitingsstructuur en de aansluitingen voor langzaam verkeer en autoverkeer op de directe omgeving een belangrijke rol.

In programmatische zin dient het plan ruimte te bieden voor de Brede School en het Cultuurhuis. Woningen vormen de derde functie waarvoor bebouwing moet worden gerealiseerd. Het plan geeft oplossingsrichtingen aan voor de toekomstige ontsluiting, het parkeren, halen en brengen van scholieren (kiss and ride) en mogelijk gebruik van de openbare ruimte. Ook aan de wateropgave is aandacht besteed.

Na het vaststellen van het plan heeft OOSTZEE ontwerp & omgeving tevens een publieksversie van het ontwikkelingsplan gemaakt waarbij de achtergronden en gemaakte keuzes worden toegelicht. Het ontwikkelingsplan is te downloaden op www.debilt.nl.