• Inrichtingsplan basisschool Sprankel
  • Ontdekkingswandelpad en natuurlijk spelen
  • schoolplein met basketbalveld
  • speeltoestellen met rubberen valondergrond
  • buitenlokaal voor natuureducatie
  • Boomfeestdag 2017 Sprankel
  • Beplantingsplan basisschool Sprankel
  • realisatie valondergrond speeltoestellen
  • realisatie valondergrond speeltoestellen
  • realisatie valondergrond speeltoestellen

Basisschool Sprankel

In opdracht van Stichting Proles heeft OOSTZEE ontwerp & omgeving het inrichtingsplan opgesteld voor de buitenruimte van de basisschool Sprankel in Herwen. Deze nieuwe basisschool is ontstaan vanuit de fusie De Berkhaag uit Herwen en De Driehoek uit Aerdt. Uitgangspunt voor de opgave was een aantrekkelijk en duurzame schoolplein te ontwerpen voor kinderen en ook voor het dorp Herwen.

Basisschool Sprankel heeft bij de nieuwe inrichting van het schoolplein er voor gekozen om niet alleen de bestaande speeltoestellen te renoveren, maar wil het plein een belangrijke rol laten vervullen in het kader van ontmoetingen in de buurt, natuureducatie en avontuurlijk spelen. De nieuwe inrichting met o.a. een nieuw en hip valondergrond onder de bestaande speeltoestellen, een buitenlokaal, avontuurlijke speelheuvels met een ontdekkingspad voor de kleintjes, keien, klimboom, duikelrek en bankjes wordt in fases aangelegd. Afgelopen zomer is er een begin gemaakt door vrijwilligers en het bedrijf de Enk Groen & Golf met de uitvoering van het inrichtingsplan.