• Inrichtingsplan De Hulsen Nijmegen
  • Hoofdentree
  • Schets vogelvlucht De Hulsen
  • Hoofdstructuur strip
  • Hoofdstructuur 3D
  • Schets Plein
  • Schets Binnenhof

Terreininrichting de Hulsen

Op de locatie ‘De Hulsen’ biedt Iriszorg faciliteiten aan in het kader van maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Op deze plek in het zuidwesten van Nijmegen vindt nachtopvang plaats voor dak- en thuislozen en zijn er verschillende vormen van begeleid wonen en werken. In opdracht van Iriszorg heeft '2.0 Architecten' uit Venlo een voorontwerp gemaakt voor de vervangende nieuwbouw voor een aantal gebouwen op De Hulsen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de nieuwbouw gefaseerd wordt uitgevoerd in een periode van 7 jaar. Op deze manier kan, tussen alle bouwactiviteiten door, de dienstverlening toch blijven functioneren. 

In combinatie met 2.0 architecten en adviesbureau Haver Droeze heeft OOSTZEE een Masterplan voor de gebiedstransformatie opgesteld. Vervolgens hebben wij een schetsontwerp en definitief ontwerp gemaakt voor de inrichting van buitenruimte. Bij het ontwerp is de locatie als ‘maatschappij in het klein’ benaderd. Hierdoor wordt De Hulsen niet alleen een goed functionerende zorgmachine, maar ook een prettig gebied om te wonen, werken en recreëren.