Flierbeek

Flierbeek is de laatste grote uitbreidingswijk van Lichtenvoorde. In opdracht van de gemeente Oost Gelre en een ontwikkelaarscombinatie heeft OOSTZEE ontwerp & omgeving voor de 2e fase van de wijk. zowel een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan als bestemmingsplan gemaakt.

De lange lijnen van het dorp Lichtenvoorde zijn de onderlegger geweest voor dit plan. De verbindingen tussen de groene en blauwe randen van de wijk zijn, tezamen met de nieuwe ontsluitingsweg, de nieuwe structurende elementen geworden. In deze nieuwe structuur zijn bijzondere locaties aangewezen als ‘special’. Binnen de gestelde kaders krijgen bewonerscollectieven hier de kans hun eigen woonensemble vorm te geven.