• Entree erf
  • erfindeling
  • locatie in Eempolder
  • Hoofdvormen
  • Opzetmogelijkheden
  • Bestemmingsplan
  • Impressie
  • Erfstructuur

Woonerf Groeneweg

Aan een ruilverkavelingslint in het buitengebied van Bunschoten, gelegen in het nationaal landschap Arkemheen-Eemland, wordt door de gemeente een nertsenfarm opgekocht ten behoeve van de sloop. Daarnaast wordt op nabijgelegen grond ruimte gemaakt voor een aantal vrije kavels. De gemeente heeft OOSTZEE gevraagd om voor deze plek een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitskader op te stellen. Daarnaast is opdracht verleend om voor beide gebieden een bestemmingsplan te maken.

Op basis van zowel de streekeigen kenmerken als de praktische beperkingen is een ontwerp gemaakt voor een nieuw woonerf. Wij hebben gekozen voor een compacte, blokvormige opstelling van bebouwing en beplanting; een eiland in de ruimte. Binnen het cluster is de opstelling van bebouwing en beplanting informeel en losjes van karakter. De woningen en bijgebouwen omsluiten een gedeelde plaats, maar deze ruimte wordt niet helemaal omkaderd. Vanaf de plaats bestaan er voldoende zichtrelaties met het karaktervolle veenweidegebied.

Als basis voor de architectuur is gekozen voor een sterke herkenbare hoofdvorm, als verwijzing naar de langhuisboerderijen van deze streek. De vorm is duidelijk bepaald, maar er worden aanpassingen mogelijk gemaakt, zodat het type aangepast kan worden aan de woonwensen van deze tijd. Dat betekent dat er allerlei ingrepen mogelijk zijn, maar dat altijd 5 basisprincipes overeind dienen te blijven.