Bestemmingsplannen

OOSTZEE maakt bestemmingsplannen in vele soorten en maten. De ene keer betreft het een ontwikkelingsgericht plan in een stedelijke omgeving, de andere keer gaat het juist om een conserverend plan dat voornamelijk de kwaliteiten van een waardevol gebied dient te beschermen. In alle gevallen gaat het erom dat de visie en wensen van de opdrachtgever op intelligente wijze worden vertaald naar een compacte en praktische regeling. Dit doen we vaak voor gemeenten en bouwbedrijven, maar ook vele particulieren hebben we inmiddels geholpen met een zogenaamd ‘postzegelplan’.

Bestemmingsplan en onderzoek

Bij het maken van een bestemmingsplan dienen verschillende deelaspecten van een ontwikkeling op kundige wijze worden onderbouwd. Zo moet worden aangegeven hoe het plan zich verhoudt tot verschillende beleidsstukken, maar moet ook haar invloed op onderwerpen als milieu, natuur, cultuurhistorie en water voldoende worden beschreven. Wij maken graag een op maat gesneden bestemmingsplan, maar nog liever wijzen wij u vooraan in het proces op de deelaspecten die wel of juist niet van belang zijn. Meestal maken wij hierbij gebruik van onze eigen ervaring, maar een ook een telefoontje met onze vaste onderzoekspartners kan u in een vroeg stadium veel tijd en geld besparen.

Ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen

De afgelopen jaren hebben wij mogen ervaren dat voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen een intelligent evenwicht tussen rechtszekerheid en flexibiliteit van cruciaal belang is. Volgens ons dient een bestemmingsplan recht te doen aan opgewekte verwachtingen, maar moet een ontwikkelingsgericht plan ook ruimte bieden voor nieuwe inzichten. Graag gaan we met u in gesprek over de benodigde vrijheidsgraden. Vanuit onze expertise met ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen kunnen wij u een goed voorstel doen. Wij leveren onze digitale bestemmingsplannen altijd volgens de laatste IMRO-normen.

MEER INFORMATIE?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact met ons op.

 

GERELATEERDE PROJECTEN: