Erftransformaties

Het buitengebied biedt ruimte voor ontwikkeling. Veel agrariërs maken hier gebruik van, maar stuiten op een aantal terugkerende vragen. Hoe maak ik gebruik van de bestaande regelingen? Kan ik subsidie voor mijn plannen krijgen?Op welke manier lever ik de gevraagde ruimtelijke kwaliteitswinst? En hoe zorg ik ervoor dat mijn plannen worden goedgekeurd?

Zowel provincies als gemeenten ondersteunen goede initiatieven met bouwrechten, subsidies of groenvoorzieningen. Om binnen de geldende regelingen te vallen moet echter worden voldaan aan een aantal uitgangspunten. Zo mag een initiatief geen belemmering vormen voor de bedrijvigheid in de omgeving en moet er sprake zijn van een verbetering van de ‘ruimtelijke kwaliteit’. Nieuwe functies en hedendaagse woonwensen sluiten immers niet vanzelf aan op de cultuurhistorie en traditionele waarden van een streek.

OOSTZEE kent de weg naar een streekeigen én rechtsgeldig plan. Wij zijn bekend met de toetsingscriteria van gemeenten en kennen de oplossingsrichtingen indien ‘verevening’ gewenst is. U kunt ons benaderen voor een streekeigen landschapsontwerp of inrichtingsplan, maar evengoed leiden wij u door de diverse planologische regelingen en procedures. Uiteraard kunnen wij uw initiatief ook verankeren in een ruimtelijke onderbouwing of een compleet bestemmingsplan.

MEER INFORMATIE?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met of Kristiaan Visser

T 06 - 46 19 23 41
@ k.visser@oostzee.nl

GERELATEERDE PROJECTEN: