IMRO-coderen

Ruimtelijke plannen moet volgens de Wet ruimtelijke ordening digitaal beschikbaar worden gesteld op een landelijk voorziening. Op deze voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) zijn ruimtelijke plannen voor een ieder digitaal raadpleegbaar. Wij kunnen uw bestemmingsplan imro-coderen en zorg dragen voor de uitwisseling met de gemeente. Desgewenst kunnen wij uw plan ook voorzien van een verbeelding en/of bijbehorende regels.

OOSTZEE stedenbouw werkt met de laatste versies van DEZTA Plan en GISkit Plan. Het IMRO-gecodeerde plan voldoet hierdoor aan de ruimtelijke standaarden 2012. Ingeval de gemeente/initiatiefnemer geen digitale ondergrond in DXF- of DWG-formaat verstrekt, kunnen wij op verzoek een digitale ondergrond bij het Kadaster opvragen tegen kostprijs.

MEER INFORMATIE?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact met ons op.

GERELATEERDE PROJECTEN: