Participatie

Een blind vertrouwen in de markt heeft de afgelopen decennia geresulteerd in uitwisselbare plannen, met weinig gevoel voor de plek en de lokale gemeenschap. Tegenwoordig zien we echter een nieuwe oriëntatie ontstaan; de aanbodgestuurde aanpak wordt steeds vaker ingeruild voor een vraaggestuurde ontwikkeling of zelfs intensieve participatieprocessen met geïnteresseerden en belanghebbenden.

Deze nieuwe benadering zorgt voor nieuwe vragen. Wat kan er op deze plek? Wat spreken we met elkaar af? En wat laten we voorlopig even open? Wat zijn de ruimtelijke randvoorwaarden waar we rekening mee moeten houden? En hoe komen we tot keuzes?

OOSTZEE ontwerp & omgeving kan helpen bij dit soort vragen. Onze kracht schuilt in eerste instantie in het op gang brengen van processen. Wij zijn in staat om zelf nieuwe ideeën te generen, maar weten ook hoe je zowel koplopers als volgers stimuleert hun bijdrage in te brengen. Het verbeelden van ideeën werkt hierbij motiverend en katalyserend. In tweede instantie verstaan we ook de kunst om verwachtingen te managen. Wij zijn ervaren in het in beeld brengen van ruimtelijke randvoorwaarden en bekend met kostenplaatjes. Daarnaast kunnen wij op beeldende wijze zowel abstracte als concrete ideeën koppelen aan de ruimtelijke situatie. Op deze manier kunnen wij groepen begeleiden naar een haalbaar plan waar voldoende draagvlak voor is.

MEER INFORMATIE?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met Kristiaan Visser.

T 06 - 46 19 23 41
@ k.visser@oostzee.nl

GERELATEERDE PROJECTEN: